Sedov, Rosja

Informacje

Największy żaglowiec szkolny świata, czteromasztowy bark, jeden z ostatnich windjammerów. Sedov może pomieścić do 320 osób znajdujących się na pokładzie, wśród których 75 osób stanowi stałą załogę jednostki. Szkolenia żeglarskie dla młodych kadetów trwają od 3 do 4 miesięcy wzdłuż wybrzeży europejskich. Sedov zbudowany został w 1921 roku w Kolnii. Wówczas pod nazwą Magdalen Vinnen przeznaczony był wyłącznie do przewozu towarów . W 1936 roku Magdalen Vinnen został sprzedany firmie Norddeutscher Lloyd z Bremy i przemianowany na Kommodore Johnsen. Jednostka stałą się własnością Związki Radzieckiego po kapitulacji Niemiec po II wojnie światowej. Żaglowiec otrzymał imię po rosyjskim polarniku Georgiju Siedowie. W latach 1970-1981 Sedov przeszedł szereg prac renowacyjnych na łączną kwotę 1 mln rubli. W 1981 roku portem macierzystym jednostki stała się Ryga, skąd żaglowiec wyruszał na wyprawy szkoleniowe, w których uczestniczyła młodzież z Kalingradu i Murmańska. Upadek muru berlińskiego w 1989 roku i proklamacji niepodległości Łotwy w 1991 roku wpłynęły na losy Sedova. Nowym portem macierzystym jednostki stał się Murmańsk. Jako żaglowiec szkoleniowy Sedov umożliwia formowanie załóg składających się ze 110 do 120 studentów uczących się na Uniwersytetach w Murmańsku, Petersburgu i Arhangelsku. Regularnie uczestniczy w dużych międzynarodowych imprezach morskich i jest stałym uczestnikiem regat The Tall Ships Races.

 

Statystyki

Wyporność: 7381 ton
Liczba członków załogi: 224 (stała: 60 + kadeci: 164)
Długość całkowita (L): 117
Liczba żagli: 33
Powierzchnia ożaglowania: 4192 m2
Wysokośc masztów: 58m
Liczba masztów: 4
Silnik: Diesel 1180
Prędkość maks.: 18w
?>