Kontakt

Biuro Organizacyjne The Tall Ships Races

info@tallships.szczecin.eu
media@tallships.szczecin.eu – kontakt dla mediów

Organizator techniczny

Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.

ul. Jana z Kolna 7
71-603 Szczecin
e-mail: info@tallships.szczecin.eu
telefon: 91 434 55 61

Żaglowce i wydarzenia na wodzie

Centrum Żeglarskie

ul. Przestrzenna 19
70-800 Szczecin
e-mail: biuro@centrumzeglarskie.pl
telefon: 91 460 08 44

Scena i wydarzenia artystyczne

Szczecińska Agencja Artystyczna

al. Wojska Polskiego 64
70-479 Szczecin
e-mail: sekretariat@saa.pl
telefon: 91 43 19 571

?>