Organizacja ruchu

Czasowa organizacja ruchu trwającą od 25 lipca (wtorek) do 14 sierpnia (poniedziałek) 2017 podzielona zostanie na poszczególne etapy.

Etap I

25 lipca 2017 (wtorek) o godz. 00.01 nastąpi zmiana organizacji ruchu polegająca na zawężeniu ul. Komandorskiej do osi jezdni.
7 dni wcześniej na zawężonym odcinku umiejscowione zostaną znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” z tabliczkami T-24 informującymi o okresie obowiązywania.Etap II

27 lipca 2017 (czwartek) o godz. 00.01 nastąpi zamknięcie drogi dla rowerów i części chodnika w ciągu ul. Jana z Kolna na odcinku od skrzyżowania z ul. Komandorską do rejonu Trasy Zamkowej. W ciągu ul. Komandorskiej wyznaczony i zabezpieczony zostanie ciąg pieszy.Etap III

29 lipca 2017 (sobota) o godz. 00.01 nastąpi zamknięcie ul. Wendy od Trasy Zamkowej wraz z ul. Zbożową od ul. Spichrzowej. Dojazd do rejonu Starej Rzeźni oraz innych podmiotów wyłącznie na podstawie przepustek.Etap IV

31 lipca 2017 (poniedziałek) o godz. 00.01 nastąpią następujące zmiany:

 • ul. Zbożowa – zamknięcie na wysokości ul. Spichrzowej,
 • ul. Jana z Kolna – zamknięcie w obu kierunkach na odcinku od ul. Kapitańskiej do Trasy Zamkowej (TZ) z możliwością zjazdu z TZ w kierunku ul. Łady w godzinach 6.00-9.00.

W związku z powyższym wytyczone zostaną objazdy dla ruchu ogólnego poprzez ulice Dubois, Parkowa, Malczewskiego, Matejki, pl. Żołnierza, Trasa Zamkowa. W związku ze wzmożonym ruchem pojazdów na ww. objeździe zostaną zmienione programy sygnalizacji świetlnych na następujących skrzyżowaniach: Matejki - Malczewskiego, Matejki- Piłsudskiego, pl. Hołdu Pruskiego, pl. Żołnierza (Brama Królewska). Na trasach objazdu przewiduje się prowadzenie znaków B-36 „zakaz zatrzymywania się” z tabliczkami T-24 informującymi o okresie obowiązywania już 7 dni przed,

 • ul. ul. Storrady – Świętosławy - wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu,
 • Wprowadzenie w ciągu ul. Kapitańskiej znaków B-36 „zakaz zatrzymywania” się z tabliczkami T-24 informującymi o okresie obowiązywania już 7 dni przed,
 • ul. Małopolska od ul. Jarowita - zamknięcie dla ruchu ogólnego (wjazd tylko z przepustkami),
 • ul. Komandorska – całkowite zamknięcie,
 • ul. Admiralska – całkowite zamknięcie.Etap V

3 sierpnia 2017 (czwartek) o godz. 00.01 nastąpi zmiana organizacji ruchu na następujących ulicach:

 • ul. Łady – ograniczony wjazd pojazdów na odcinku od skrzyżowania ul. Dubois do skrzyżowania z ul. Kapitańską. Wyznaczone zostaną specjalne parkingi i przystanki autobusowej komunikacji miejskiej.
 • ul. Jana z Kolna i ul. Nabrzeże Wieleckie – całkowite zamknięcie dwóch jezdni na odcinku od ul. Kapitańskiej do ul. Wyszyńskiego.
 • Trasa Zamkowa - prawy pas ruchu na Trasie Zamkowej umożliwiający zjazd w ul. Jana z Kolna na kierunku do ul. Kapitańskiej zostanie wyłączony z ruchu pojazdów i wygrodzony dla pieszych.
 • ul. Małopolska - całkowite zamknięcie od ul. Starzyńskiego do ul. Komandorskiej,
 • ul. Wały Chrobrego - całkowite zamknięcie,
 • ul. Zygmunta Starego – całkowite zamknięcie od ul. Starzyńskiego do ul. Wały Chrobrego,
 • ul. Zygmunta Starego od ul. Starzyńskiego do ul. Matejki wyznaczenie postojów TAXI.
 • ul. Szczerbcowa – całkowite zamknięcie od ul. Starzyńskiego do ul. Wały Chrobrego,
 • ul. Wawelska – całkowite zamknięcie od ul. Starzyńskiego do ul. Wały Chrobrego,
 • ul. Storrady – Świętosławy – całkowite zamknięcie od ul. Kapitańskiej do ul. Jana z Kolna,
 • ul. Henryka Pobożnego - całkowite zamknięcie na odcinku od ul. Wawelskiej do ul. Małopolskiej,
 • ul. Jarowita - całkowite zamknięcie na odcinku od ul. Wawelskiej do ul. Małopolskiej,
 • ul. Starzyńskiego od ul. Zygmunta Starego do ul. Kapitańskiej obustronne znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” z tabliczkami T-24 informującymi o okresie obowiązywania już 7 dni przed wraz z taśmami ograniczającymi parkowanie na zieleńcach.
 • ul. Plantowa znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” z tabliczkami T-24 informującymi o okresie obowiązywania już 7 dni przed wraz z taśmami ograniczającymi parkowanie na zieleńcach.
 • ul. Kapitańska od ul. Starzyńskiego wjazd wyłącznie dla pojazdów z przepustkami,
 • ul. Władysława IV całkowite zamknięcie od skrzyżowania z ul. Floriana. Wjazd wyłącznie dla pojazdów z przepustkami,
 • ul. Panieńska pod znakami B-36 „zakaz zatrzymywania” się wprowadzić tabliczki T-24, brak możliwości wjazdu z ul. Panieńskiej w ul. Wybrzeże Wieleckie pod Trasą Zamkową i brak możliwości wjazdu w ul. Duczyńskiego w stronę ul. Jana z Kolna.
 • wyznaczone zostaną BUSPAS-y na odcinku od Basenu Górniczego do Mostu Długiego.Etap VI

9 sierpnia 2017 (środa) o godz. 05.00 nastąpi otwarcie:

 • ul. Nabrzeże Wieleckie od ul. Wyszyńskiego do Trasy Zamkowej w obu kierunkach,
 • ul. Jarowita,
 • ul. Henryka Pobożnego,
 • ul. Zygmunta Starego od ul. Starzyńskiego do ul. Jarowita,
 • ul. Szczerbcowa od ul. Starzyńskiego do ul. Jarowita,
 • ul. Małopolska od ul. Starzyńskiego do ul. Jarowita,
 • ul. Kapitańska,
 • ul. Łady wraz z możliwością postoju pojazdów na wyznaczonych miejscach postojowych,
 • ul. Władysława IV do ul. Zbożowej (ponowne zamkniecie w 11 sierpnia od godz. 17.00).Etap VII

Przywrócenie stałej organizacji ruchu nastąpi najpóźniej 14 sierpnia 2017 (poniedziałek) o godz. 5.00.
Istnieje możliwość trwania utrudnień w ciągu ul. Jana z Kolna i ul. Komandorskiej w postaci zajęcia drogi dla rowerów i chodnika na czas rozbioru sceny do dnia 16 sierpnia 2017 (środa) do godz. 05.00.

?>