Komunikacja kolejowa

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mogą zgłosić chęć skorzystania z transportu na finał regat The Tall Ships Races. Zgłoszenia przyjmowane będą najpóźniej do 3 sierpnia przez dyspozytora SOKON (Sekcja Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych) pod nr. tel. 91 42 43 555 w godzinach od 6.00 do 13.30.
Przy zgłoszeniu należy poinformować dyspozytora, czy do transportu potrzebny będzie schodołaz i wózek oraz czy z osobą niepełnosprawną będzie podróżował opiekun (jedna osoba). Koszt transportu dla osoby niepełnosprawnej wynosi 10 zł (w dni robocze) i 12 zł (w dni świąteczne). Opiekun nie ponosi kosztów.
W tym roku odstąpiliśmy od okazywania orzeczenia o niepełnosprawności oraz obowiązku meldunku w Szczecinie. Z transportu skorzystać mogą osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz z widoczną niepełnosprawnością. Dodatkowo osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z transportu, który będzie czekał pod Hotelem Fokus oraz przy Izbie Celnej. Do tych miejsc będą też dowożone osoby niepełnosprawne z miejsca zamieszkania, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Ostatni transport do miejsca zamieszkania z terenu imprezy odbędzie się o godz. 20.
Na terenie zlotu dostępne będą toalety dla osób niepełnosprawnych oraz bezpieczna strefa wyznaczona przy scenie głównej.
Nie przewiduje się dodatkowych miejsc parkingowych lub wjazdów na teren imprezy przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych podróżujących prywatnymi samochodami.

?>